Read the Official Description

Alan: yasal ve sosyal bilimler

  • Medeni hukuk ve anayasal yasallık
  • Küresel toplumda temel haklar

Medeni hukuk ve anayasal yasallık

Medeni Hukuk ve Anayasal Yasallık müfredatı , yürürlükte olan yasanın karmaşıklığına uygun yorumlama teknikleri geliştirmeyi amaçlayan metodolojilerin kazanılmasını amaçlamaktadır; ulusal, Avrupa ve uluslararası özel hukuk ilişkileri ile ilgili değer düzenlemelerine göre yorum yapma becerisi; hukuki ekonomik ilişkilerin, kişilik perspektifinde yeniden yorumlanması mevcut anayasal hukuk düzenidir.

Anayasal hukuk ile usul hukuku arasındaki hassas ilişkiyi, sivil adalet konusuna özel dikkat göstererek ve uyuşmazlıkların çözümü için yargı sürecine alternatif araçların kullanılmasını derinleştirdik.

Küresel toplumda temel haklar

Müfredat Küresel toplumdaki temel haklar , farklı disiplin yaklaşımlarından başlayarak, hakların küreselleşmesi, anayasal rolü ulusal ve uluslar üstü hukuk sistemlerinde temel haklar olarak, evrenselcilik ile dil haklarının Batı kökeninden kaynaklanan özelcilik ve bunu farklı kültürel bağlamlarda yorumlama ihtiyacı.

Aşağıdaki profiller için özel bir bakım yapılacaktır:

  • tarihsel kökler;
  • insan haklarının teorik ve anayasal statüsü;
  • ekonomik ve sosyal dönüşümler ile ilgili riskler;
  • uluslararasý ve uluslararasý boyutlardaki korumalarýna sahiptir.
Program taught in:
Ingilizce
Italyan
Last updated February 10, 2018
Bu kurs bir
Start Date
Kas. 2019
Duration
3 yıl
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
Kas. 2019
End Date
Application deadline

Kas. 2019

Location
Application deadline
End Date