Resmi açıklamayı okuyun

5

Programa Bakış

Bilgisayar Bilimleri Bölümü tarafından sunulan Bilgisayar Bilimleri doktora programı öğrencilere en iyi becerileri kazandırarak bilgisayar bilimlerinde onları ön sıralara taşımayı amaçlamaktadır. Araştırma ve eğitimle bölüm tıpta, iletişimde, ulaşımda, güvenlikte ve toplumu ve de dünyayı ilgilendiren diğer konularda ilerlemeleri tetikleyen atılımlara katkıda bulunmaktadır.

Doktora derecesi hem derslere hem de tez sunumuna giden araştırma sürecini içermektedir. Doktora derecesiyle ilgilenen öğrencilerin, kendi ilgi alanlarına en uygun akademisyenle iletişime geçmeleri önerilmektedir. Araştırma alanları şu konularda yoğunlaşmaktadır: bilgisayar güvenliği ve bilgi güvencesi, yazılım mühendislği ve sistemleri, biyoinformatik ve biyomedikal bilişim, ağ ve mobil bilişim, yaygın bilgisayar ve entegre sistemler, makina zekası, robotik, ve algoritma ve teori.

Dersler aşağıdaki alanlara yöneliktir:

 • Algoritmalar ve teori
 • Bilgisayar mimarisi, ağlar, paralel ve dağıtılmış işlem
 • Bilgisayar güvenliği ve bilgi güvencesi
 • Veritabanı ve bilgi erişim sistemleri
 • Makine zekası ve kavrama
 • Multimedya, animasyon, grafik ve kullanıcı arayüzü
 • Yazılım Mühendisliği ve sistemleri

Bu program öğrencileri bilgi teknolojisi, tıp, film, işletme, devlet kurumları ve mühendislik gibi alanlarda haraketli ve tatminkar kariyerlere hazırlamak için tasarlanmıştır. Washington D.C'nin bulunduğu özel bölgeden faydalanarak öğrenciler Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), NASA, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü ve Deniz Araştırma Labovatuarı dahil olmak üzere ülkedeki yüksek teknoloji şirketlerine ve federal enstitülere ulaşabilirler.

Bilgisayar Bilimi Doktora (Ph.D.)

4
 • Kredi saat (yüksek lisans derecesi olanlar): 30
<li><strong>Kredi saat (y&uuml;ksek lisans derecesi olmayanlar)</strong>: 54</li>
<li>Di&#287;er gereksinimler:</li>
<li><strong>Kurs gereksinimleri</strong>: &Ouml;&#287;rencilerin belirtilen &uuml;&ccedil; alandan bir ders almal&#305;d&#305;rlar. &Ouml;&#287;renciler ayn&#305; zamanda bir ileri konu dersi almal&#305;d&#305;rlar. Y&uuml;ksek lisans derecesi olmayan &ouml;&#287;renciler 15 kredi saat b&ouml;l&uuml;m d&#305;&#351;&#305;ndan alabilirler; y&uuml;ksek lisans derecesi olan &ouml;&#287;renciler 9 kredi saat alabilirler.</li>
<li><strong> &Ouml;n s&#305;nav </strong> : &Ouml;&#287;rencilerin program&#305;n ba&#351;lamas&#305;ndan sonra d&ouml;rt d&ouml;nem i&ccedil;inde s&#305;nav&#305; ge&ccedil;mesi gerekir</li>
<li><strong> Tez komitesi </strong> : &Ouml;&#287;renciler dan&#305;&#351;man ve yard&#305;mc&#305; dan&#305;&#351;mana ek olarak &uuml;&ccedil; ki&#351;iden olu&#351;an tez komitesi olu&#351;turmakla sorumludur.</li>
<li><strong> Tez &ouml;nerisi s&#305;nav&#305; </strong> : &Ouml;&#287;rencilerin tez sunum s&#305;nav&#305;ndan &ouml;nce &ouml;n s&#305;nav&#305; ge&ccedil;meleri gerekmektedir. &Ouml;&#287;renci daha sonra de&#287;erlendirme i&ccedil;in yaz&#305;l&#305; &ouml;neri sunmal&#305; ve s&ouml;zl&uuml; s&#305;nava girmelidir.</li>
<li><strong> hakemli bildiri </strong> : &Ouml;&#287;rencilerin tez savunmas&#305;ndan &ouml;nce en az iki yada &uuml;&ccedil; konferans ya da dergi makalesini yay&#305;nlanmak &uuml;zere onaylatmas&#305; gerekmektedir.</li> 
<li>&#8203;<strong>Seminer gereksinimleri</strong>: &Ouml;&#287;rencilerin s&#305;f&#305;r kredi gereksimini yerine getirebilmeleri i&ccedil;in b&ouml;l&uuml;m taraf&#305;ndan sunulan en az iki seminere, &ccedil;al&#305;&#351;taya ya da sempozyuma kat&#305;lmalar&#305; gerekmektedir.</li>

3

Doktora Derecesi Program Koşulları

Kredi saat sayısı:

 • Doğrudan Ph.D öğrencileri için: 54 kredi saati ( lisansütü kredi için 18 saat kredi ders mevcuttur ve tez araştırma kredisi için minimum 12 kredi saat (CSCI 8999) )
 • Yüksek lisans sonrası Ph.D öğrencileri için: lisans kredisi için 18 kredi saat ve tez araştırma kredisi için 12 kredi saat mevcuttur (CSCI 8999)
Özel ders gereksinimleri:
 • Aşağıdaki üç alandan en az bir kurs: 1)teori, 2) sistem; ve 3) uygulama. Amaç öğrencilere lisansüstü seviyede bilgisayar bilimleri ana araştırma yöntemlerini tanıtmaktır. Teori araştırması hesaplama formal modelleri oluşturmayı içermektedir; doğrulama öncelikle matematiksel kanıtla yapılır. Sistem araştırmaları, daha hızlı, güvenilir ve güvenli olması için bilgisayar altyapısını geliştirmeyi içermektedir; Doğrulama öncelikle deneysel ya da analitiktir. Uygulamalı araştırma ilgili problemleri çözmek için bilgisayar kullanımını içerir. Doğrulama öncelikle bir yöntemin problemi çözmede etkili olup olmadığını göstererek yapılır.
  • Teori: CSCI 4314, 6212, 6213, 6311, 6312, 6331, 6341, 6362
  • Sistemler: CSCI 6431, 6441, 6461, 6541
  • Uygulamalar: CSCI 6351, 6364, 6365, 6443, 6448, 6511, 6521, 6525, 6527, 6554, 6555
 • En az bir ileri konu dersi. 8000 seviyesi "İleri" başlıklı CSci kursları bu gereksinimi karşılamaktadır. Öğrencinin danışmanının onay vermesi halinde, CSci 6907 kursu bu gereksinimi karşılayabilir.
 • Doğrudan doktora öğrencileri için bölüm dışından maksimum 15 kredi; yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için bölüm dışından 9 kredi.

Doktora Başvuru Koşulları

Adaylar SEAS yüksek lisans programına başvuru yapabilmek için aşağıdakileri teslim etmelidirler. Test puanları hariç tüm belgeler online başvuru formuna yüklenmelidir:

Online başvuru

Transkript

 • Kredi alınmış ya da alınmamış; program tamamlanmış ya da tamamlanmamış; ya da krediler başka bir not dökümünde transfer kredisi olarak görünsün fark etmeden daha önce okuduğunuz tüm okul ve üniversitelerden alınan gayri resmi not dökümlerinin taranmış kopyaları.
 • Lütfen tüm not dökümlerinin düzgün taranmış ve online başvuru formuna eklenmiş olduğundan emin olun. Aksi halde, adaylardan not dökümlerinin okunaklı kopyaları istenecektir ve başvurunuzun değerlendirilmesi uzayabilir.
 • SEAS Başvuru görevlisi size aksini belirtmediği sürece lütfen orjinal not dökümlerinizi göndermeyiniz. Kabul kararları resmi olmayan not dökümlerine göre yapılmaktadır.
 • Uluslararası öğrenciler lütfen başvuru formuna yabancı not dökümü ekleme ile ilgili ek kouşllara bakınız.
GRE puanları
 • Birleştirilmiş 5 yıl programına başvuran öğrenciler hariç herkesten Yüksek Lisans Kayıt Sınavı (GRE) istenmektedir.
 • GRE puanları Educational Testing Service (ETS) vasıtasıyla kurum kodu 5246 kullanılarak gönderilmeldir.
 • Kabul için gerekli minimum GRE puanı yoktur. Ancak adayların Sayısal bölümde yüzde 90 diliminde puan yapmaları başvuruda rekabet oranlarını arttıracaktır. En son kabul edilen öğrencilerin almış olduğu ortalama GRE puanlarına bakmak için Yüksek Lisans Öğrenci Profili sayfasını ziyaret edin.
İngilizce Yeterlilik sınav puanları (uluslararası başvuru)
 • Amerika Birleşik Devletleri ya da İngilizce konuşulan bir ülkeden derece olmamış olan tüm uluslararası adayların TOEFL, IELTS, or PTE Akademik sınav puanlarını sunmaları gerekmektedir.
 • İngilizce dil sınavı puanı gereksinimleri hakkında bilgi ve GW'ye puanların gönderimi hakkında bilgi için litfen Uluslararası Kabul bölümüne bakın.
Tavsiye mektubu
 • Online başvuru formuyla birlikte sunulmak üzere en az üç (3) tavsiye mektubu.
 • Tavsiye mektuplarından en az biri en yüksek öğrenim gördüğünüz kurumdaki danışmanınızdan ve/veya öğretim görevlilerinden olmalıdır.
Niyet mektubu
 • Başvuru sahiplerinin George Washington Üniversitesinde yüksek lisans yapma isteklerini açıkça anlatan 400-600 kelimelik niyet mektubunu başvurularına eklemeleri gerekmektedir. Akademik amaçlarınızı, araştırma ilgilerinizi, kariyer planlarınızı, daha önceki üniversite, iş ya da toplum hizmetlerinizi, ve burada bahsedilmemiş diğer özelliklerinizi anlatınız.
 • Yazacağınız mektubun 600 kelime limitini geçmemesini şiddetle tavsiye ederiz. Uzun niyet mektubu yazan başvuru sahiplerine herhangi bir yaptırım uygulanmaz fakat az ama öz niyet mektuplarını başvuru sahibinin niyetini daha etkili belirtmektedir.
 • Niyet Mektubu başvuru sahibi tarafından yazılmalıdır. Niyet mektubunun bir başkası tarafından yazıldığı anlaşılır ya da yazılı başka bir materyalden alındığı anlaşılırsa, başvuru geri çekilir.
Özgeçmiş/CV
 • Güncel özgeçmiş (CV) online başvuru formuyla birlikte yüklenmelidir.
 • Eğer hakemli yayınlarda makaleniz yayınlandıysa lütfen websitesine link vererek belirtiniz.
Doktora adaylarının başvuru yapabilmesi için ayrıca aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir:
 • Onaylı bir kurumdan ilgili alanda lisans ya da yüksek lisans derecesi
  • Eğer adayın yüksek lisans derecesi varsa (4.0 not sistemi üzerinden) ortalama 3.5 genel not ortalaması istenmektedir, ayrıca ileri yazılım paradigmaları, bilgisayar mimarisi, algoritma tasarım ve analizi dersleri istenmektedir.
  • Eğer aday lisans derecesine sahipse, (4.0 notlama sistemi üzerinden) en az 3.3 genel not ortalamasına sahip olmalıdır.
 • Pre-calculus ötesinde iki matematik dersinin tamamlanmış olması
 • Yapılan programlama dili, ayrık yapılar ve veri yapıları derslerinde kuvvetli akademik arka plan
Program dili:
Ingilizce
The George Washington University - School of Engineering & Applied Science

The George Washington University - School of Engineering & Applied Science için 6 tane daha kurs bak. »

Son Güncelleme May 6, 2018
Bu kurs bir Campus based
Start Date
Eyl. 2019
Şub. 2020
Duration
4 - 6 yıl
Tam zamanlı
Price
Deadline
Bilgi iste
Eyl. 2, 2019
Konuma göre
Tarihe göre
Start Date
Eyl. 2019
End Date
Son başvuru tarihi
Start Date
Şub. 2020
End Date
Son başvuru tarihi
Eyl. 2, 2019

Eyl. 2019

Şub. 2020

Location
Son başvuru tarihi
Eyl. 2, 2019
End Date

Graduate Student Research: Computer Science at GW